top of page

פרויקט שדה התעופה רמון

שדה התעופה על שם אילן רמון:

חברת אלפא עסקים ביצעה מגוון רחב של עבודות בשדה התעופה רמון:

החברה עבדה עם חברת נקסטקום בבניית כל חדרי התקשורת ברמון, מיפוי חדרי תקשורת, העברת כבלי תקשורת כגון כבילה אופטית, כבילה CAT7, כבלים של טלפוניה ועוד...

חברת אלפא עסקים עמדה בכל ההתקנים הבינלאומיים שנדרשו בשדה התעופה רמון.

בנוסף חברת אלפא עסקים עבדה בשיתוף פעולה עם חברת מר "MER" בהשחלת כבילה למצלמות אבטחה, התקנת זרועות למצלמות אבטחה, התקנת מצלמות אבטחה, חיבור המצלמות, התקנת מסדים בכל חדרי התקשורת, הרכבת ארונות תקשורת.

חברת אלפא עסקים בנתה מערך כבילה לבקרת כניסה של כל הדלתות בשדה בשיתוף חברת ברקאי ונתנה מענה לכל הנדרש.

בנוסף חברת אלפא עסקים התקינה לטובת חברת מר את מערכת השמע כולל העברת כבילה למסדים.

bottom of page